Trung học cơ sở Hòa Lợi

http://thcshoaloi.bencat.edu.vn


CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS HÒA LỢI NĂM HỌC 2019 - 2020

logo xóa nền
Biểu mẫu 09
    PHÒNG GD-ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS HÒA LỢI
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020
STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 6 Lớp7 Lớp 8 Lớp 9
I Điều kiện tuyển sinh Hoàn thành CTTH Học xong lớp 6 Học xong lớp 7 Học xong lớp 8
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện - Học theo chương trình Bộ GDĐT ban hành và mô hình THM.
- Thực hiện chương trình học 37 tuần.
- Dạy học tự chọn.
- Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT.
- Dạy đủ số tiết của các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật.
- Học theo chương trình Bộ GDĐT ban hành và mô hình THM.
- Thực hiện chương trình học 37 tuần.
- Dạy học tự chọn.
- Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT.
- Dạy đủ số tiết của các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật.
- Học theo chương trình Bộ GDĐT ban hành và mô hình THM.
- Thực hiện chương trình học 37 tuần.
- Dạy học tự chọn.
- Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT.
- Dạy đủ số tiết của các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật.
- Học theo chương trình Bộ GDĐT ban hành.
- Thực hiện chương trình học 37 tuần.
- Dạy học tự chọn.
- Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT.
- Dạy đủ số tiết của các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật.
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh - Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Gia đình và Xã hội, làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường.
- Học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường.
- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Gia đình và Xã hội, làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường.
- Học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường.
- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Gia đình và Xã hội, làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường.
- Học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường.
- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Gia đình và Xã hội, làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường.
- Học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường.
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục - Phong trào Đội.
- HĐNGLL.
- Tích hợp nội dung giáo dục BVMT, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học: GDCD, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, NGLL.
- Phong trào Đội.
- HĐNGLL.
- Tích hợp nội dung giáo dục BVMT, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học: GDCD, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, NGLL.
- Phong trào Đội.
- HĐNGLL.
- Tích hợp nội dung giáo dục BVMT, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học: GDCD, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, NGLL.
- Phong trào Đội.
- HĐNGLL.
- GD Hướng nghiệp.
- Tích hợp nội dung giáo dục BVMT, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học: GDCD, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, NGLL.
V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được  - Năng lực:
+ Giỏi: 20 %
+ Khá: 33 %
+ Trung bình: 43 %
+ Yếu: 4 %
 - Phẩm chất:
+ Tốt: 84 %
+ Khá: 16 %
+ Trung bình: 0 %
- Năng lực:
+ Giỏi: 23 %
+ Khá: 35%
+ Trung bình: 38 %
+ Yếu: 4 %
 - Phẩm chất:
+ Tốt: 90 %
+ Khá: 9 %
+ Trung bình: 1 %
- Năng lực:
+ Giỏi: 15 %
+ Khá: 35 %
+ Trung bình: 45%
+ Yếu: 5 %
 - Phẩm chất:
+ Tốt: 80 %
+ Khá: 19 %
+ Trung bình: 1%
- Năng lực:
+ Giỏi: 11%
+ Khá: 37 %
+ Trung bình: 49 %
+ Yếu: 3 %
 - Phẩm chất:
+ Tốt: 80 %
+ Khá: 19 %
+ Trung bình: 1 %
- Tốt nghiệp THCS: trên 97%
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh 95% 95% 93% 70%
 
  Hòa Lợi , ngày   tháng    năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây