KẾT QUẢ KÌ THI TUYỂN SINH TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Thứ hai - 17/06/2019 14:03
KẾT QUẢ KÌ THI TUYỂN SINH TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG            
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TATC BẢNG GHI ĐIỂM  
Khóa thi ngày: 30/05/2019 ĐƠN VỊ: 620 - THCS Hòa Lợi  
TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh
(Tỉnh hoặc Thành phố)
Năm lớp 5 Điểm
học tại trường Huyện/ Thị
1 620001 LÊ THỊ THÚY  AN Nữ 23/01/2008 Kiên Giang TH Hòa Lợi Bến Cát Vắng
2 620002 PHẠM BẢO  ÂN Nam 22/01/2008 Quảng Nam TH Hòa Lợi Bến Cát 2.00
3 620003 ĐÀO KHẢI ANH Nam 09/01/2008 Ninh Thuận TH Hòa Lợi Bến Cát 3.80
4 620004 TRƯƠNG THỊ TRÂM ANH Nữ 24/04/2008 An Giang TH Hòa Lợi Bến Cát 2.20
5 620005 NGUYỄN TRÂM ANH Nữ 08/01/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 3.20
6 620006 NGUYỄN THỊ NGỌC  ANH Nữ 08/10/2008 Hưng Yên TH Hòa Lợi Bến Cát 3.80
7 620007 PHẠM QUỐC  ANH Nam 13/11/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 1.20
8 620008 BÙI VĂN BÀNG Nam 28/03/2008 Đồng Tháp TH Hòa Lợi Bến Cát 1.40
9 620009 NGÔ GIA  BẢO Nam 24/09/2008 Bình Dương TH An Lợi Bến Cát 3.40
10 620010 VÕ HOÀI  BẢO Nam 30/04/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 2.20
11 620011 TRẦN VĂN  BÌNH Nam 29/08/2006 Ninh Thuận TH Hòa Lợi Bến Cát 1.80
12 620012 NGÔ BỘI  BỘI Nữ 09/09/2007 Bạc Liêu TH Hòa Lợi Bến Cát 1.60
13 620013 NGUYỄN MINH  CHÍNH Nam 09/03/2006 Đồng Tháp TH Hòa Lợi Bến Cát 1.60
14 620014 ĐỖ THỊ KIM CƯƠNG Nữ 20/02/2008 Đồng Tháp TH Hòa Lợi Bến Cát 3.00
15 620015 VƯƠNG NGUYỄN THÀNH  DANH Nam 17/02/2008 Bình Dương TH An Lợi Bến Cát 2.00
16 620016 NGUYỄN THÀNH DANH Nam 27/07/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 1.60
17 620017 THÁI ANH  ĐÀO Nữ 16/09/2008 Hậu Giang TH Hòa Lợi Bến Cát 1.80
18 620018 HOÀNG TRUNG ĐẠT Nam 19/06/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 2.40
19 620019 HOÀNG TẤN ĐẠT Nam 11/07/2008 Đồng Nai TH Hòa Lợi Bến Cát 3.40
20 620020 NGUYỄN NGỌC  DIỄM Nữ 18/01/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát Vắng
21 620021 VĂN THỊ NGỌC DIỆU Nữ 07/09/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 1.00
22 620022 LÊ TIẾN  DŨNG Nam 16/01/2008 Tp. Hồ Chí Minh TH Hòa Lợi Bến Cát 3.60
23 620023 ỪNG QUỐC DUY Nam 30/10/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát Vắng
24 620024 ĐÀO THỊ  DUYÊN Nữ 04/03/2008 Thái Bình TH Hòa Lợi Bến Cát 3.00
25 620025 LÊ NGUYỄN GIA HÂN Nữ 13/01/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 2.20
26 620026 NGUYỄN NGỌC  HÂN Nữ 27/06/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 3.00
27 620027 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Nữ 21/03/2008 Đồng Tháp TH Hòa Lợi Bến Cát 3.40
28 620028 NGUYỄN NHẬT HÀO Nam 02/01/2008 Bình Dương TH An Lợi Bến Cát 2.00
29 620029 LƯƠNG GIA  HUỆ Nữ 31/01/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 2.40
30 620030 LÊ ĐẠI  HÙNG Nam 16/01/2008 Tp. Hồ Chí Minh TH Hòa Lợi Bến Cát 2.20
31 620031 ĐỖ LÊ ĐĂNG  HƯNG Nam 28/02/2008 An Giang TH Hòa Lợi Bến Cát 1.60
32 620032 THÁI NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 17/05/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 3.00
33 620033 LÊ DUY  KHOA Nam 21/03/2008 Tp. Hồ Chí Minh TH Hòa Lợi Bến Cát 3.00
34 620034 UNG QUỐC  KIÊN Nam 19/04/2008 Tp. Hồ Chí Minh TH Hòa Lợi Bến Cát Vắng
35 620035 NGUYỄN THÀNH  LỘC Nam 28/05/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 1.20
36 620036 NGUYỄN NGỌC TRÀ MY Nữ 29/08/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 1.40
37 620037 NGUYỄN THÀNH  NAM Nam 28/07/2008 Tp. Hồ Chí Minh TH Hòa Lợi Bến Cát 2.40
38 620038 PHAN NGUYỄN BẢO NGÂN Nữ 13/10/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 2.40
39 620039 LÊ KIM  NGÂN Nữ 29/04/2008  Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 3.00
40 620040 NGÔ NGUYỄN MINH  NGHI Nam 07/11/2008 Bình Dương TH An Lợi Bến Cát 2.20
41 620041 VŨ THỊ KHÁNH  NGỌC Nữ 15/10/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 2.20
42 620042 LÊ THỊ KIM  NGỌC Nữ 21/08/2007 An Giang TH Hòa Lợi Bến Cát 2.60
43 620043 NGUYỄN VĂN NHÂN Nam 21/02/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 3.20
44 620044 LẠI THẾ NHẬT Nam 20/09/2008 Thanh Hoá TH Hòa Lợi Bến Cát Vắng
45 620045 NGUYỄN THỊ QUẾ  NHI Nữ 03/08/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 2.00
46 620046 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Nữ 29/08/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 2.20
47 620047 HUỲNH NGỌC YẾN NHI Nữ 26/05/2008 Thừa Thiên Huế TH Hòa Lợi Bến Cát 2.80
48 620048 LÊ THANH QUỲNH NHƯ Nữ 25/06/2008 Bình Dương TH Thới Hòa Bến Cát 4.20
49 620049 TIẾT TÂM NHƯ Nữ 15/09/2008 Cà Mau TH Hòa Lợi Bến Cát 3.20
50 620050 TRẦN TẤN PHÁT Nam 01/08/2008 An Giang TH Hòa Lợi Bến Cát 3.00
51 620051 NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 17/10/2008 Tp. Hồ Chí Minh TH Hòa Lợi Bến Cát 2.40
52 620052 NGUYỄN HOÀNG  PHÚC Nam 07/04/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 2.00
53 620053 TRỊNH THANH  PHÚC Nam 02/05/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 1.80
54 620054 PHẠM TẤN  SANG Nam 21/02/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 2.20
55 620055 NGUYỄN HOÀNG SƠN Nam 06/02/2008 Đồng Tháp TH Hòa Lợi Bến Cát 1.80
56 620056 NGUYỄN PHẠM KÌ  TÀI Nam 15/04/2008 Tp. Hồ Chí Minh TH Hòa Lợi Bến Cát 3.40
57 620057 NGUYỄN DUY TÂN Nam 06/11/2008 Đồng Tháp TH Hòa Lợi Bến Cát 2.80
58 620058 NGUYỄN DẠ  THẢO Nữ 25/10/2008 Tp. Hồ Chí Minh TH Hòa Lợi Bến Cát 2.40
59 620059 TÔ TRẦN ANH  THI Nam 18/12/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 2.60
60 620060 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ Nữ 29/10/2008 Bình Dương TH Duy Tân Bến Cát 2.00
61 620061 LỤC ANH THƯ Nữ 28/11/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 2.80
62 620062 NGUYỄN THỊ MINH THƯ Nữ 19/09/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 2.40
63 620063 NGÔ BẢO THY Nữ 19/02/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 1.60
64 620064 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 15/12/2007 Đồng Nai TH Hòa Lợi Bến Cát 2.20
65 620065 NGUYỄN HOÀNG THIÊN TRANG Nữ 14/05/2008 Bình Dương TH An Lợi Bến Cát 4.80
66 620066 LÊ THỊ YẾN  TRANG Nữ 15/06/2008 Thanh Hóa TH Hòa Lợi Bến Cát 1.80
67 620067 DƯƠNG MINH  TRÍ Nam 26/02/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát Vắng
68 620068 VĂN VÕ PHƯƠNG  TRINH Nữ 03/12/2008 Bình Dương TH An Lợi Bến Cát 2.40
69 620069 NGUYỄN TÍNH  TRỌNG Nam 02/08/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 3.60
70 620070 LÊ NGUYỄN PHƯỚC  TRỌNG Nam 04/08/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 3.20
71 620071 NGUYỄN THANH  TRÚC Nữ 29/10/2008 Bình Dương TH Thới Hòa Bến Cát 3.40
72 620072 NGUYỄN THÀNH TRUNG Nam 10/12/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 1.60
73 620073 TRẦN THỊ CẨM Nữ 06/03/2008  Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 3.20
74 620074 LÝ HUỲNH PHÚ TÚC Nam 03/02/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 3.00
75 620075 ĐẶNG VIẾT  TƯỜNG Nam 08/02/2008 Tp. Hồ Chí Minh TH Hòa Lợi Bến Cát 3.60
76 620076 LÊ HỒNG VÂN Nữ 20/11/2008 Thanh Hoá TH Hòa Lợi Bến Cát 3.20
77 620077 VÕ CHÍ  VINH Nam 04/01/2008 Tp. Hồ Chí Minh TH Hòa Lợi Bến Cát 2.60
78 620078 HOÀNG TUẤN Nam 27/08/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 1.40
79 620079 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG  VY Nữ 22/01/2008 Bình Dương TH An Lợi Bến Cát 5.40
80 620080 ĐẶNG LÊ THẢO VY Nữ 05/02/2008 Nam Định TH Hòa Lợi Bến Cát 3.20
81 620081 TRẦN NGỌC  VY Nữ 26/08/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 2.80
82 620082 NGUYỄN TUYẾT VY Nữ 22/09/2008 Bình Dương TH Hòa Lợi Bến Cát 4.20
83 620083 HỨA THỊ NHƯ  Ý Nữ 10/10/2008 Bạc Liêu TH Hòa Lợi Bến Cát 2.20
84 620084 LÂM THỊ  YÊN Nữ 29/05/2007 An Giang TH Hòa Lợi Bến Cát 1.60
                   
Danh sách có 84 thí sinh./.       Bình Dương, ngày 13 tháng 6 năm 2019
             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
                   
                   
                   
                   
            Nguyễn Phương Dung
                   
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây