DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS HÒA LỢI NĂM HỌC 2019- 2020

Thứ ba - 06/08/2019 13:56
logo xóa nền
logo xóa nền
PHÒNG GD&ĐT BẾN CÁT                  
TRƯỜNG THCS HÒA LỢI                  
DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 6 THCS  HÒA LỢI NĂM HỌC 2019- 2020
            Hòa Lợi, ngày  5 tháng 8 năm 2019        
                     
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính
Dân
tộc
Nơi ở hiện tại HS trường TH Xếp loại
TN
Đối
tượng
GHI
CHÚ 
1 Ngô Bội Bội 09/09/2007 Bạc Liêu Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
2 Nguyễn Ngọc Trà Mi 29/08/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
3 Bùi Văn Bàng 28/03/2008 Đồng Tháp Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
4 Nguyễn Ngọc Minh Thư 29/10/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Duy Tân      
5 Nguyễn Thanh Trúc 29/10/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Thới Hòa      
6 Lê Thanh Quỳnh Như 25/06/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Thới Hòa      
7 Ngô Gia Bảo 24/09/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
8 Văn Võ Phương Trinh 03/12/2008 TP. HCM Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
9 Nguyễn Ngọc Tường Vy 22/01/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
10 Nguyễn Nhật Hào 02/01/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     Tạm trú
11 Nguyễn Hoàng Thiên Trang 14/05/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     Tạm trú
12 Ngô Nguyễn Minh Nghi 07/11/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     Tạm trú
13 Vương Nguyễn Thanh Danh 17/02/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
14 Đào Khải Anh 09/01/2008 Ninh Thuận Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
15 Trần Ngọc Vy 26/08/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
16 Lục Anh Thư 28/11/2008 Bình Dương Nữ Thái Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
17 Hoàng Trung Đạt 19/06/2008 Dĩ An Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
18 Thái Nguyễn Đăng Khoa 17/05/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
19 Trần Văn Bình 29/08/2006 Ninh Thuận Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
20 Đặng Viết Tường 08/02/2008 TP. HCM Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
21 Lê Hồng vân 20/11/2008 Thanh Hóa Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
22 Nguyễn Hoàng Phúc 07/04/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
23 Lê Nguyễn Phước Trọng 04/08/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
24 Nguyễn Dạ Thảo 25/10/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
25 Nguyễn Phạm Kỳ Tài 15/04/2008 TP. HCM Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
26 Nguyễn Thị Quế Nhi 03/08/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
27 Tô Trần Anh Thi 18/12/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
28 Tiết Tâm Như 15/09/2008 Cà mau Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
29 Nguyễn Thị Minh Thư 19/09/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
30 Trần Tấn Phát 11/08/2008 An Giang Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
31 Văn Thị Ngọc Diệu 07/09/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
32 Nguyễn Thị Ngọc hân 21/03/2008 Đồng Tháp Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
33 Nguyễn Thành Lộc 28/05/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
34 Lâm Thị Yên 29/05/2007 An Giang Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
35 Nguyễn Thị Ngọc Anh 08/10/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
36 Thái Anh Đào 16/09/2008 Hậu Giang Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
37 Lê Thị Kim Ngọc 21/08/2007 An Giang Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
38 Phạm Quốc Anh 13/11/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
39 Phan Nguyễn Bảo Ngân 13/10/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
40 Lương Gia Huệ 31/01/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
41 Trần Thị Cẩm Tú 06/03/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
42 Lê Tiến Dũng 16/01/2008 TP. HCM Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
43 Nguyễn Minh Chính 19/03/2006 Đồng Tháp Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
44 Nguyễn Ngọc Hân 27/06/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
45 Võ Hoài Bảo 30/04/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
46 Đặng lê Thảo Vy 05/02/2008 Nam Định Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
47 Đào Thị Duyên 04/03/2008 Thái Bình Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
48 Lê Nguyễn Gia Hân 13/01/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
49 Đỗ Thị Kim Cương 20/02/2008 Đồng Tháp Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
50 Trịnh Thanh Phúc 02/05/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
51 Hoàng Tuấn Vũ 27/8/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
52 Đỗ Lê Đăng Hưng 28/02/2008 An Giang Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
53 Võ Chí Vinh 04/01/2008 TP. HCM Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
54 Hoàng Tấn Đạt 11/07/2008 Đồng Nai Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
55 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 15/12/2007 Đồng Nai Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
56 Nguyễn Hoàng Sơn 6/2/2008 Đồng Tháp Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
57 Nguyễn Hoàng Phúc 17/10/2008 TP. HCM Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
58 Nguyễn Thành Nam 28/7/2008 TP. HCM Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
59 Lê Kim Ngân 29/4/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
60 Nguyễn Thành Trung 10/12/2008 TP. HCM Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
61 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 26/5/2008 Thừa Thiên Huế Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
62 Lê Duy Khoa 21/3/2008 BV 4- QĐ4 Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
63 Lê Đại Hùng 16/01/2008 TP. HCM Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
64 Nguyễn Văn Nhân 21/02/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
65 Nguyễn Trâm Anh 8/01/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
66 Nguyễn Duy Tân 6/11/2008 Đồng Tháp Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
67 Ngô Bảo Thy 19/2/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
68 Phạm Tấn Sang 21/02/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
69 Nguyễn Tính Trọng 2/8/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
70 Lê Thị Yến Trang 15/6/2008 Thanh Hóa Nữ  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
71 Nguyễn Tuyết Vy 22/9/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
72 Nguyễn Thành Danh 27/7/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
73 Lý Huỳnh Phú Túc 3/02/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
74 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 29/8/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
75 Trương Thị Thảo An 21/10/2008 An Giang Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
76 Đào Trường An 19/3/2007 Kiên Giang Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
77 Nguyễn Hoài An 30/4/2008 Đồng Tháp Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
78 Trần Thị Thanh An 14/01/2008 Hà Tĩnh Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
79 Trần Thị Thúy An 15/01/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
80 Phạm Bảo Ân 22/01/2008 Quảng Nam Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
81 Bùi Thị Lan Anh 01/9/2008 Hậu Giang Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     Tạm trú
82 Lê Hiệp Anh 06/8/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
83 Bùi Hoàng Anh 08/9/2008 Thanh Hóa Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Phú Tân      
84 Huỳnh Quốc Anh 10/7/2008 An Giang Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
85 Võ Hoàng Anh 16/09/2008 TP HCM Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
86 Trương Thị Trâm Anh 24/04/2008 An Giang Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
87 Sơn Thị Mỹ Ánh 07/11/2008 Sóc Trăng Nữ Khmer Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
88 Dương Gia Bảo 04/5/2008 Bình Dương Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
89 Nguyễn Quốc Bảo 18/3/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
90 Nguyễn Gia Bảo 19/12/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi      
91 Nguyễn Hoài Bảo 12/01/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi      
92 Nguyễn Gia Bảo 2/3/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
93 Trần Thị Ngọc Bích 03/11/2008 Sóc Trăng Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
94 Vương Văn Bình 23/02/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi      
95 Trần Thị Ngọc Cầm 22/7/2004 Long An Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     Tạm trú
96 Bùi Thanh Cao 2/11/2007 Kiên Giang Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
97 Bùi Hoàng Mình Châu 03/11/2008 Vũng Tàu Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
98 Lâm Thị Chi 14/09/2007 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Long Hưng     Tạm trú
99 Phạm Hồng Chương 24/9/2008 Hậu Giang Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
100 Giang Thành Công 05/8/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Thới Hòa     Tạm trú
101 Lê Văn Cường 05/9/2008 Đồng Tháp Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
102 Nguyễn Hoàng Đăng 7/10/2008 Kiên Giang Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
103 Phùng Thanh Đăng 07/11/2007 Bạc Liêu Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
104 Nguyễn Minh Đăng 19/10/2008 Đồng Tháp Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
105 Nguyễn Công Danh 28/9/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Tân Định      
106 Võ Thành Danh 19/02/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
107 Trần Thị Thu Đào 5/8/2007 Cần Thơ Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
108 Thạch Đạt 08/8/2008 Trà Vinh Nam Khmer Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
109 Nguyễn Thành Đạt 17/6/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
110 Trần Thị Diễm 9/23/2008 Bình Định Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
111 Tô Phúc Dư 15/08/2007 Cà Mau Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
112 Nguyễn Quốc Dũng 20/4/2008 Bình Dương Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
113 Phạm Tấn Dũng 24/5/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi      
114 Ngô Văn Được 01/01/2008 Đồng Tháp Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     tạm trú
115 Trần Khải Duy 22/6/2008 Bạc Liêu Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     tạm trú
116 Nguyễn Thanh Bảo Duy 01/12/2008 Bến Tre Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Thới Hòa     Tạm trú
117 Lâm Trần Tấn Duy 04/9/2007 Cà Mau Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
118 Trần Kiều Duy 03/10/2008 Cà Mau Nữ  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Phan Ngọc Hiển     Tạm trú
119 Nguyễn Thị Khánh Duy 2/16/2006 Bạc Liêu Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
120 Nguyễn Trường Duy 2/22/2005 Cà Mau Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
121 Bế Thị Bích Duyên 12/10/2007 Kiên Giang Nữ Nùng Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
122 Trần Thị Mỹ Duyên 18/12/2007 An Giang Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
123 Trần Thị Kiều Duyên 19/02/2008 Hậu Giang Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
124 Đặng Thị Mỹ Duyên 8/11/2008 Hậu Giang Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoàng Hoa Thám     Tạm trú
125 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 8/23/2008 Vũng Tàu Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
126 Nguyễn Văn Em 29/01/2008 Cần Thơ Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     Tạm trú
127 Lê Thanh Giàu 28/7/2008 Cà Mau Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     Tạm trú
128 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 09/5/2008 Bình Dương Nữ  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
129 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 05/01/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Phú, TDM, Bình Dương TH An Lợi      
130 Nguyễn Thị  Ngọc Hà 26/01/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     tạm trú
131 Nguyễn Chí Hà 18/3/2008 TPHCM Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
132 Huỳnh Ngọc Hà 05/3/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
133 Trịnh Ngô Tuấn Hà 22/07/2008 Bình Dương Nam  Mường Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
134 Dương Thị Thu Hạ 11/01/2008 Bình Dương Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
135 Dương Hoàng Hải 12/7/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
136 Nguyễn Ngọc Gia Hân 24/3/2008 TP. HCM Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
137 Nguyễn Ngọc Hân 31/5/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Chánh Phú Hòa      
138 Từ Gia Hân 21/4/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
139 Lý Gia Hân 18/10/2008 An Giang Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     Tạm trú
140 Trần Nguyễn Gia Hân 18/06/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Thới Hòa      
141 Đặng Thúy Hằng 27/4/2008 TPHCM Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     Tạm trú
142 Lê Thị Hồng Hạnh 08/12/2007 Sóc Trăng Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
143 Nguyễn Nhật Hào 02/8/2008 Hậu Giang Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
144 Lê Nhật Hào 26/6/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Thới Hòa      
145 Nguyễn Nhật Hào 13/6/2007 Cà Mau Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
146 Lương Tuấn Hảo 20/02/2008 Bình Dương Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
147 Lê Hữu Hạo 30/3/2008 Bình Dương Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
148 Huỳnh Công Hậu 3/4/2008 TP. HCM Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     Tạm trú
149 Bùi Quang Hậu 25/4/2006 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
150 Đặng Phước Hậu 05/11/2007 An Giang Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
151 Nguyễn Minh Hiếu 05/12/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
152 Phạm Huỳnh Trung Hiếu 14/01/2008 An Giang Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
153 Ung Thị Thanh Hoa 05/3/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
154 Trần Minh Hòa 01/4/2008 Vĩnh Long Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     tạm trú
155 Phạm Dư Hoài 23/01/2007 Sóc Trăng Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
156 Nguyễn Minh Hoài 07/10/2008 An Giang Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
157 Nguyễn Văn Hoài 20/10/2006 Cà Mau Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
158 Bùi Hà Minh Hoàn 24/11/2008 Bình Định Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Nhơn Phong     Tạm trú
159 Trần Thị Kim Hồng 29/05/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
160 Nguyễn Thị Ngọc Hương 07/8/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
161 Nông Thị Thu Hường 20/02/2008 Đăk Lăk Nữ Nùng Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hà Huy Tập     Tạm trú
162 Phạm Minh Huy 8/6/2008 Hậu Giang Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
163 Đỗ Nhựt Huy 18/4/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Thới Hòa     Tạm trú
164 Lương Gia Huy 9/12/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
165 Nguyễn Đức Huy 07/03/2008 An Giang Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
166 Nguyễn Chấn Huy 28/01/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi      
167 Lương Tuyết Huynh 13/12/2008 Kiên Giang Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     Tạm trú
168 Lê Minh Kha 8/31/2008 Bạc Liêu Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Vĩnh Lợi     Tạm trú
169 Văn Quang Khải 11/10/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
170 Sỳ Chi Khải 26/8/2008 Bình Dương Nam Hoa Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     Tạm trú
171 Nguyễn Trần Minh Khang 18/11/2008 Nghệ An Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     Tạm trú
172 Phạm Minh Khang 18/8/2008 TP. HCM Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
173 Lê Tuấn Khang 28/11/2008 Đăk Lăk Nam kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
174 Lý Minh Khánh 24/3/2008 Bình Dương Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
175 Nguyễn Vương Gia Khánh 13/3/2007 Bình Dương Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
176 Bùi Đăng Khoa 19/5/2007 Cà Mau Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Thới Hòa     Tạm trú
177 Nguyễn Văn Khoa 4/15/2008 Quảng Nam Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Thới Hòa     Tạm trú
178 Nguyễn Huỳnh Trung Kiên 07/8/2008 Bình Dương Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     Tạm trú
179 Tống Gia Kiên 19/10/2008 An Giang Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
180 Nguyễn Hà Tuấn Kiệt 07/6/2008 Khánh Hòa Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Quang Trung     Tạm trú
181 Nguyễn Anh Kiệt 28/6/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
182 Vương Gia Kiệt 21/01/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
183 Trần Tuấn Kiệt 15/3/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi      
184 Nguyễn Quốc Kiệt 7/17/2007 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi      
185 Phạm Vỹ Kỳ 28/6/2008 Thanh Hóa Nam  Mường Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
186 Nguyễn Khánh Lâm 19/10/2008 Bình Dương Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi      
187 Nguyễn Ngọc Lâm 18/5/2008 Nghệ An Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Phú     Tạm trú
188 Đặng Thị Mỹ Lâm 10/26/2008 Bạc Liêu Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
189 Phạm Thị Ngọc Lan 25/9/2008 Kiên Giang Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     Tạm trú
190 Phạm Hồ Linh Lan 06/6/2008 Cà Mau Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
191 Võ Thị Lên 29/5/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
192 Dương Văn Liêm 19/7/2008 Kiên Giang Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
193 Châu Thanh Liêm 15/03/2007 Kiên Giang Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
194 Hín Mỹ Linh 29/10/2007 Đồng Tháp Nữ Hoa Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
195 Huỳnh Thị Ngọc Linh 7/11/2006 An Giang Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
196 Vũ Thùy Linh 26/9/2008 Thanh Hóa Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
197 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/5/2008 Đồng Tháp Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi     Tạm trú
198 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11/6/2008 Đăk Lăk Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Phước A     Tạm trú
199 Trịnh Thị Hà Linh 26/8/2008 Bình Dương Nữ Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hoà Lợi     Tạm trú
200 Trần Nguyễn Xuân Lộc 8/8/2008 TP. HCM Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH An Lợi     Tạm trú
201 Nguyễn Thành Lộc 25/10/2008 Bình Dương Nam Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Thới Hòa     Tạm trú
202 Mai Bảo Long 7/12/2008 TP. HCM Nam  Kinh Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương TH Hòa Lợi