DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 6 ĐẠI TRÀ NĂM HỌC 2020-2021

Thứ hai - 21/09/2020 09:56
DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 6 ĐẠI TRÀ NĂM HỌC 2020-2021
DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 6 ĐẠI TRÀ NĂM HỌC 2020-2021
PHÒNG GD&ĐT BẾN CÁT                
TRƯỜNG THCS HÒA LỢI                
DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 6 THCS HÒA LỢI NĂM HỌC 2020-2021
                   
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Nơi ở hiện tại HS trường TH Thường trú Tạm trú
1 Lê Nguyễn Hải An 01/01/2009 Nghệ An Nữ Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD Thới Hòa x  
2 Đặng Hoài An 04/04/2009 Bình Dương Nam  Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi x  
3 Trần Kiều An 15/02/2009 Bình Dương Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Thới Hòa x  
4 Phan Nguyễn Bình An 03/01/2009 Bạc Liêu Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
5 Trần Thị Thúy An 15/08/2009 TP Hồ Chí Minh Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi   x
6 Nguyễn Quốc An 12/01/2009 Hà Nam Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Tiêu Động   x
7 Nguyễn Hoài An 02/08/2009 Bình Dương Nam Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
8 Lê Hoàng Gia An 27/09/2009 Bình Dương Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
9 Phạm Văn Hải Anh 10/03/2009 Hà Tĩnh Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD Thới Hòa x  
10 Nguyễn Thị Ngọc Anh 18/03/2009 Bình Dương Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
11 Huỳnh Thị Minh Anh 21/01/2009 Kiên Giang Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi   x
12 Hà Quỳnh Anh 01/12/2008 Phú Thọ Nữ Mường Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
13 Lê Thị Quỳnh Anh 10/04/2009 Bình Dương Nữ Kinh Bến Đồn- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
14 Nguyễn Huỳnh Quốc Anh 24/11/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
15 Nguyễn Nhật Minh Anh 18/01/2009 Cà Mau  Nữ Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi   x
16 Phạm Việt Anh 10/07/2008 ĐăkLăk Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Lê Ngọc Hân   x
17 Nguyễn Hoàng Ân 24/01/2009 Đồng Tháp Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
18 Nguyễn Châu Ân 12/03/2006 Bình Dương Nam  Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi x  
19 Nguyễn Thị Khánh Băng 04/10/2009 An Giang Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
20 Nguyễn Hữu Bằng 28/07/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
21 Trương Gia Bảo 20/03/2009 TP Hồ Chí Minh Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Trần Quốc Tuấn x  
22 Phạm Thế Bảo 12/10/2009 ĐăkLăk Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
23 Ấn Thiên Bảo 15/08/2009 An Giang Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
24 Đào Lê Gia Bảo 20/12/2009 TP Hồ Chí Minh Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi   x
25 Trần Gia Bảo 04/06/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi   x
26 Lê Hoàng Bảo 22/03/2008 Đồng Tháp Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
27 Thái Thạch Trung Bảo 06/11/2008 Trà Vinh Nam  Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Kiên Thị Nhẫn   x
28 Nguyễn Nguyên Bảo 14/02/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
29 Phạm Gia Bảo 01/01/2009 Bình Dương Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
30 Dương Gia Bảo 04/05/2009 Bình Dương Nam Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
31 Huỳnh Gia Bảo 27/01/2009 Bình Dương Nam Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
32 Võ Thị Bích Chăm 19/12/2009 Cà Mau  Nữ Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi   x
33 Dương Hoàng Châu 17/10/2009 Cà Mau Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
34 Trần Thị Kim Chi 09/04/2009 Bình Dương Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
35 Hồ Thị Kim Thoảng Chị 17/03/2008 Đồng Tháp Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
36 Lê Đình Đức Chính 29/09/2009 Thanh Hóa Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
37 Lê Thanh Chung 25/08/2009 Bình Dương Nam Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi   x
38 Nguyễn Văn Chương 23/12/2007 Kiên Giang Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
39 Phạm Tuấn Cương 25/09/2009 Vũng Tàu Nam  Kinh Bến Đồn- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
40 Lê Minh Cường 08/07/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
41 Trang Lê Chấn Cường 21/05/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
42 Võ Anh Cường 08/09/2009 Bình Dương Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
43 Nguyễn Thị Kiều Diễm 27/09/2009 Quảng Ngãi Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
44 Trần Kim Diểm 10/07/2009 Bình Dương Nữ Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
45 Nguyễn Hữu Doanh 28/10/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
46 Nguyễn Văn Dũng 25/10/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
47 Nguyễn Chất Dũng 18/12/2009 Bình Dương Nam Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
48 Nguyễn Hoàng Thái Dương 02/09/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
49 Đỗ Thị Thùy Dương 21/01/2008 An Giang Nữ Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi   x
50 Tô Ánh Dương 16/07/2009 TP HCM Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
51 Nguyễn Hồng Dương 15/09/2009 Bình Dương Nam Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
52 Lê Nguyễn Đăng Duy 01/02/2009 Bình Phước Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD Chánh Phú hòa x  
53 Trương Hoàng Duy 28/10/2008 Bình Dương Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
54 Nguyễn Hải Duy 05/09/2009 Bình Dương Nam  Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi x  
55 Võ Đức Duy 30/10/2009 An Giang Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
56 Huỳnh Minh Duy 18/06/2009 Tây Ninh Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
57 Nguyễn Hữu Duy 28/09/2009 Thanh Hóa Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
58 Nguyễn Bảo Duy 07/10/2009 Bình Dương Nam Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
59 Đoàn Thị Mỹ Duyên 14/03/2009 Bình Dương Nữ Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
60 Nguyễn Linh Đan 26/09/2009 Cà Mau Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi    
61 Nguyễn Hải Đăng 03/09/2009 Bình Phước Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
62 Huỳnh Minh Đặng 21/06/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD Thới Hòa x  
63 Chung Nhật Thành Đạt 19/03/2009 Bình Dương Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
64 Trần Minh Đạt 15/04/2009 Bình Dương Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
65 Phạm Tấn Đạt 03/08/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
66 Nguyễn Hoàng Thành Đạt 15/12/2008 Bình Dương Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
67 Phan Thành Đạt 17/01/2008 Vĩnh Long Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
68 Nguyễn Huỳnh Tấn Đạt 23/05/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
69 Vũ Minh Đức 22/11/2009 Nam Định Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD Phú Chánh x  
70 Đồng Quang Đức 19/05/2008 Hậu Giang Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
71 Phạm Huỳnh Đức 21/09/2008 Kiên Giang Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
72 Cao Minh Đức 01/05/2009 Vĩnh Phúc Nam  Kinh Bến Đồn- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
73 Tô Văn Đức 20/04/2009 Bình Dương Nam Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
74 Nguyễn Văn Được 15/01/2008 Bình Dương Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
75 Nguyễn Thị Ngọc Em 07/04/2009 An Giang Nữ Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi   x
76 Hồ Thị Kim Thoảng Em 17/03/2008 Đồng Tháp Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
77 Nguyễn Trúc Giang 13/06/2009 Sóc Trăng Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
78 Phạm Thúy Giang 02/04/2009 Cà Mau  Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
79 Nguyễn Hương Giang 26/07/2008 Cà Mau Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
80 Trương Thị Duy Hà 28/06/2009 Bình Dương Nữ Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
81 Nguyễn Thanh Hà 10/08/2009 Bình Dương Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
82 Lê Phạm Ngọc Hà 24/10/2008 TP HCM Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
83 Nguyễn Lê Hải 03/11/2009 Bình Dương Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
84 Lê Quang Hải 23/11/2009 ĐăkLăk Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
85 Nguyễn Thanh Hải 04/02/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
86 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 29/03/2009 Bình Dương Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
87 Huỳnh Thị Ngọc Hân 10/11/2009 Hậu Giang Nữ Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi   x
88 Nguyễn Phạm Gia Hân 01/06/2009 Kiên Giang Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
89 Nguyễn Thị Thúy Hằng 28/07/2009 Bình Dương Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
90 Võ Ngọc Hằng 19/09/2008 Bình Dương Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
91 Lê Thanh Hằng 07/11/2009 Hà Nội Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
92 Phạm Thị Thúy Hằng 28/07/2009 Hậu Giang Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
93 Nguyễn Xuân Hào 18/08/2009 Bình Dương Nam  Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi x  
94 Nguyễn Cảnh Hào 28/10/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi   x
95 Nguyễn Minh Hào 12/10/2009 Bình Dương Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
96 Trần Quốc Hào 28/10/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi   x
97 Nguyễn Huy Mạnh Hào 04/11/2009 Bình Dương Nam Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
98 Nguyễn Ngọc Hoàn Hảo 24/11/2009 Gia Lai Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
99 Lê Nguyễn Gia Hảo 28/06/2009 Bình Dương Nữ Kinh Bến Đồn- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
100 Nguyễn Minh Hạo 12/02/2009 Ninh Thuận Nam  Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi   x
101 Nguyễn Minh Hậu 13/08/2009 Bình Dương Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
102 Lê Văn Hậu 24/01/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Bình Thuận   x
103 Đinh Công Hiển 13/11/2009 Ninh Bình Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
104 Nguyễn Thanh Hiếu 11/06/2009 Tiền Giang Nam Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
105 Nguyễn Ngọc Khoa 28/07/2009 Bình Dương Nữ Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi   x
106 Hồ Đặng Xuân Hoài 20/02/2009 Bình Dương Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
107 Nguyễn Xuân Huy Hoàng 15/06/2009 Đồng Nai Nam  Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Thái Hòa   x
108 Mai Ánh Hồng 03/04/2009 Cà Mau  Nữ Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi   x
109 Nguyễn Hoàng Phi Hùng 25/07/2009 Đồng Tháp Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi   x
110 Lê Xuân Hùng 20/07/2009 Thanh Hóa Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
111 Đặng Phi Hùng 10/02/2008 Hậu Giang Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
112 Lê Cảnh Hùng 24/09/2009 Thanh Hóa Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
113 Dương Quang Hùng 31/08/2009 TP Hồ Chí Minh Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
114 Nguyễn Thị Huỳnh Hương 02/02/2009 An Giang Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi   x
115 Phạm Hoàng Gia Huy 13/06/2009 Bình Dương Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
116 Hồ Quốc Huy 21/11/2009 Đồng Tháp Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
117 Trần Quốc Huy 30/07/2009 TP Hồ Chí Minh Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
118 Nguyễn Thành Huy 18/05/2009 Quảng Ngãi Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
119 Nguyễn Nhựt Huy 26/02/2009 Cà Mau  Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
120 Phù Gia Huy 22/02/2009 Kiên Giang Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
121 Trần Minh Huy 21/11/2009 An Giang Nam  Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi   x
122 Ngô Hoàng Gia Huy 25/12/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
123 Phan Gia Huy 14/06/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
124 Huỳnh Gia Huy 21/08/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
125 Trương Thị Ngọc Huyền 08/10/2008 Bạc Liêu Nữ Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi   x
126 Phan Thị Ngọc Huyền 18/03/2009 Bình Dương Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
127 Nguyễn Thị Xuân Huyền 18/07/2009 Bình Dương Nữ Kinh Bến Đồn- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
128 Nguyễn Trí Kha 17/09/2009 Cần Thơ Nam  Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi   x
129 Trần Chí Khang 20/03/2008 Đồng Tháp Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
130 Lê Tuấn Khang 01/03/2009 An Giang Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
131 Nguyễn Vĩnh Khang 13/06/2009 Cà Mau  Nam  Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi   x
132 Lý Minh Khang 19/11/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi   x
133 Đỗ Minh Khang 16/05/2008 An Giang Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
134 Phạm Tuấn Khang 28/08/2009 Tây Ninh Nam Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
135 Nguyễn Chí Thanh 06/02/2008 An Giang Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
136 Cao Ngọc Khánh 22/05/2009 Phú Thọ Nam  Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi   x
137 Lâm Duy Khánh 21/02/2008 Cà Mau  Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
138 Hà Vũ Duy Khánh 04/02/2009 Thanh Hóa Nam  Thái An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
139 Phạm Đăng Khôi 10/08/2009 Bình Dương Nam  Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi   x
140 Trần Minh Khôi 09/09/2009 Cà Mau  Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
141 Nguyễn Trung Kiên 06/07/2008 Cà Mau  Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
142 Đinh Quốc Kiệt 14/10/2009 Bình Dương Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
143 Lê Ngọc Anh Kiệt 23/07/2009 Thừa Thiên Huế Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
144 Võ Anh Kiệt  10/08/2007 Trà Vinh Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
145 Nguyễn Tuấn Kiệt 10/12/2007 Bình Dương Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
146 Nguyễn Tuấn Kiệt 08/07/2009 Bình Dương Nam Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
147 Lê Tuấn Kiệt 15/09/2009 Bến tre Nam Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
148 Lê Thị Diễm Kiều 02/07/2009 An Giang Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
149 Hồ Nguyễn Duy Lam 03/08/2009 Kiên Giang Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
150 Ngô Bảo Lâm 01/03/2009 Bình Dương Nam  Kinh Bến Đồn- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
151 Ung Quang Lập 11/03/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
152 Nguyễn Ngọc Lê 06/01/2009 Hà Tĩnh Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
153 Nguyễn Văn Quang Linh 15/04/2008 Đồng Tháp Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
154 Nguyễn Thị Trúc Linh 06/04/2009 Bình Dương Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Phạm Kính Ân   x
155 Lý Văn Chí Linh 16/04/2009 An Giang Nam  Kinh Hòa Phú- Tp TDM- BD An Lợi   x
156 Phạm Thị Hà Linh 27/08/2009 Bình Dương Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
157 Trịnh Thị Khánh Linh 13/05/2009 Bình Dương Nữ Kinh Thới Hòa- BC- BD Hòa Lợi x  
158 Sơn Thị Mai Loan 25/09/2009 Sóc Trăng Nam  Kh-mer An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Lâm Thành Hưng   x
159 Nguyễn Bảo Lộc 08/01/2009 Bình Dương Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
160 Nguyễn Tài Lộc 21/10/2009 Bình Dương Nam  Kinh Bến Đồn- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
161 Trần Văn Lộc 12/10/2009 Kiên Giang Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
162 Traần Hoàng Long 27/04/2009 Nghệ An Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
163 Nguyễn Gia Long 13/04/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
164 Nguyễn Hoàng Luân 16/09/2006 An Giang Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
165 Nguyễn Hoài Luân 19/09/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
166 Nguyễn Văn Lương 19/12/2009 Thanh Hóa Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi   x
167 Nguyễn Dương Ngọc Mai 09/02/2009 Bình Dương Nữ Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi   x
168 Nguyễn Thị Ngọc Mai 06/01/2008 An Giang Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
169 Trương Thị Huỳnh Mai 17/12/2009 Đồng Tháp Nữ Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi   x
170 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 18/02/2009 Thanh Hóa Nữ Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi   x
171 Văn Thị Ngọc Mai 11/12/2009 Bình Dương Nữ Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
172 Nguyễn Hoàng Minh 31/10/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Định Hòa x  
173 Tô Viễn Minh 28/07/2008 Đồng Tháp Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
174 Đỗ Quốc Minh 01/04/2009 Bình Dương Nam Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
175 Nguyễn Trà My 12/09/2009 Bình Dương Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
176 Hà Thị Trà My 25/08/2009 Thừa Thiên Huế Nữ Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi   x
177 Nguyễn Thị Trà My 29/04/2009 Bình Dương Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
178 Trần Hoàn Mỹ 23/12/2009 Đồng Tháp Nữ Kinh Phú Hòa- Hòa Lợi- BC-BD Hòa Lợi   x
179 Nguyễn Phương Nam 24/11/2008 Đồng Tháp Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
180 Lý Văn Nam 03/06/2009 Ninh Bình Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
181 Phan Nguyễn Quốc Nam 30/11/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
182 Ngô Hoài Nam 18/03/2009 Thanh Hóa Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
183 Nguyễn Phương Nam 20/05/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD An Lợi x  
184 Trần Hạo Nam 20/08/2008 Đồng Tháp Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
185 Lê Thành Nam 02/02/2009 Thanh Hóa Nam Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
186 Huỳnh Thị Thu Nga 24/03/2009 Bình Dương Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
187 Trần Thị Thúy Ngân 06/08/2009 Bình Dương Nữ Kinh Chánh Phú Hòa- BC- BD An Lợi x  
188 Nguyễn Thị Kiều Ngân 19/10/2009 Sóc Trăng Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD An Thạnh Đông A   x
189 Vương Tuyết Nghi 24/03/2009 Bình Dương Nữ Kinh Thới Hòa- BC- BD Chánh Phú hòa x  
190 Nguyễn Hữu Nghĩa 20/04/2009 Bình Dương Nam  Kinh An Lợi- Hòa Lợi- BC- BD Thới Hòa x  
191 Lê Hoàng Trung Nghĩa 31/10/2009 TP Hồ Chí Minh Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
192 Nguyễn Văn Nghĩa 30/08/2009 Bình Dương Nam  Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
193 Nguyễn Văn Nghiệp 11/04/2008 Vĩnh Long Nam  Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
194 Nguyễn Bảo Ngọc 16/10/2009 Bình Dương Nữ Kinh An Hòa- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
195 Trần Thị Bích Ngọc 13/11/2009 Đồng Tháp Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
196 Trần Thị Bích Ngọc 24/02/2009 Đồng Tháp Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x
197 Huỳnh Bảo Ngọc 02/05/2009 Bình Dương Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi x  
198 Phạm Thị Như Ngọc 08/09/2009 Bình Dương Nữ Kinh Phú Nghị- Hòa Lợi- BC- BD Hòa Lợi   x