PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỪ 18/01/2021

Thứ hai - 18/01/2021 15:58
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY HK II 2020-2021. ÁP DỤNG TỪ 18/01/2021
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỪ 18/01/2021
PHÒNG GD&ĐT BẾN CÁT                    
TRƯỜNG THCS HÒA LỢI                    
TỔNG BIÊN CHẾ & PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I ( TỪ 21/9/2020)    
( Ban hành kèm theo QĐ Số 23/QĐ-THCSHL ngày 28 tháng 8 năm 2020)
STT TỔ CM/ Hệ đào tạo Phân công giảng dạy TS giờ thực dạy CT khác quy theo giờ tc CT Kiêm nhiệm TS giờ TH Ghi chú
Họ & tên Môn Môn/ Lớp Chi tiết TS Giờ giảm Loại TC Giờ giảm Loại CT Trong tuần  
1 2 3 4 5 A B 6 7 D=A+B+C 8
  BGH(3)       0         49  
1 Trương Văn Trầm ĐHSP Vật Lý Hiệu trưởng     17 Hiệu trưởng 2  CT hội đồng trường 19  
2 Phạm Thị Nhung ĐHSP Vật Lý Phó HT     15 Phó HT     15  
3 Phan Thị Hoàng ĐHSP Hóa Phó HT     15 Phó HT     15  
  Tổ hành chánh (9)       0         21  
4 Phan Thị Xuân Tín ĐH kế toán Kế toán         3 TT Văn phòng 3  
5 Nguyễn Thị Thanh Hằng CĐSP Toán TPT Đội      17 TPT Đội   TTCĐ 18  
6 Thái Thị Ngọc Anh CĐSP Anh Thư viện 0 0     0   0  
7 Phạm Thị Hồng Cẩm TC Y tế NV Y tế              0  
8 Nguyễn Văn Quyên ĐHSP Vật lý TTDL             0  
9 Phan Văn Tài   Bảo vệ             0  
10 Đào Văn Tới   Bảo vệ             0  
11 Ngô Thanh Tùng    Bảo vệ             0  
12 Huỳnh Thị Thanh Thảo   NV Phục vụ             0  
  Tổ Văn - KTPV (11)       176         214  
13 Trần Thị Thúy Hằng ĐHSP Văn Văn 9A5,7,8 15 15     4+3 CN9A5+TTCM 22  
14 Nguyễn Thị Kim CĐSP Văn - KTPV Văn 7A5,6+CN6A1,2,3,4 8+8 16     4+1 CN7A5+TPCĐ 21  
15 Võ Thị Thu Vân ĐHSP Văn- KTPV Văn 9A1,2,6+CN6A5,6 15+4 19     4 CN9A1 23  
16 Đoàn Thị Thu Trang ĐHSP Văn -  KTPV Văn 8A7,8,9+7A9,10 12+8 20     4 CN7A9 24  
17 Nguyễn Thị Diễm Kiều ĐHSP Văn KTPV Văn 8A1,2+CN6A7,8,9,10 8+8 16     4+1 CN6A8+TTCĐ 21  
18 Nguyễn Thị Hương CĐSP Văn - Lịch sử Văn 8A5,6+7A7,8 8+8 16     4+1 CN7A7+TPCM 21  
19 Huỳnh Thị Diễm Hương CĐSP Văn Hộ sản               1/09/2020
20 Phan Văn Cước ĐHSP Văn Văn 7A3,4+6A8,9,10 8+12 20         20  
21 Trần Thanh Tú ĐHSP Văn Văn 9A3,4+6A1,2 10+8 18     4 CN6A1 22  
22 Nguyễn Thị Tuyết Hoa ĐHSP Văn Văn 7A1,2,+8A3,4 8+8 16     6 CN7A1 20  
23 Nguyễn Kim Hằng ĐHSP Văn Văn 6A3,4,5,6,7 20 20         20  
  Tổ Tiếng Anh (6)       116         126  
24 Nguyễn Thị Xuân Tiên ĐHSP Anh Anh 9A3,4+7A5,6+6A1(TC),2 4+6+9 19     3 TTCM 22  
25 Phan Thị Thu Diễm ĐHSP Anh Anh 9A7,8+6A3,4,5,6,7 4+15 19     3 PBM. NN 22  
26 Lê Thị Hồng ĐHSP Anh Anh 9A1(TC),2+6A8,9,10 6+2+9 17     1+1 TP+UV.BCHCĐ 19  
27 Nguyễn Thị Thùy Vân ĐHSP Anh Anh9A5,6+7A1(TC),2,3,4 4+6+9 19     1 TTCĐ 20  
28 Nguyễn Thị Bích Thuỷ ĐH Ngôn Ngữ Anh Anh8A1(TC)2,3,4,5,6 6+15 21     1 TPCĐ 22  
29 Trương Thị Thanh Trúc CĐSP Anh Anh 8A7,8,9+ 7A7,8,9,10 9+12 21         21  
  Tổ Lý - Tin (7)       102         145  
30 Nguyễn Thị Thu Trang ĐHSP Tin Tin 6A5,6,7,8,9,10 12 12     4+3+1 CN6A5+TTCM+TTCĐ 20  
31 Lê Thanh Thúy ĐHSP Lý Lý 9 16 16     4+1+3 CN9A7+TP+PCT.CĐ 24  
32 Trần Duy Tân CĐSP Lý CN8,9 9+8 17     4+3 CN8A6+PBM Lý 24  
33 Nguyễn Thị Kim Thuý CĐSP Lý Lý 6A3,7,8,9,10+Lý 8 9+5 14     4+1 CN6A3+TPCĐ 19  
34 Đào Đức Trường ĐHSP Tin Tin6A1,2,3,4+7A7,8,9,10 8+8 16     4 CN6A2 20  
35 Nguyễn Hoàng TôNy CĐSP Tin Tin 7A1,2,3,4,5,6 12 12     4+3 CN7A2+PBM Tin 19  
36 Vương Thị Trúc Giang ĐHSP Lý Lý 7+Lý 6A1,2,4,5,6 10+5 15     4 CN6A4 19  
  Tổ Sử - Địa - GDCD (9)       148         191  
37 Trần Thị Nguyễn Hằng ĐHSP Lịch sử Sử 9+8A5,6,7,8,9 8+10 18     4+3 CN8A7+TTCM 25  
38 Lê Văn Đạo CĐSP Địa lí Địa 7 20 20     4 CN 7A4 24  
39 Hồ Thị Thuỳ Dương CĐSP Sử Sử 7A6,7,8,9,10+8A1,2,3,4 10+8 18     4+3 CN8A4+Con nhỏ 25 7/12/2019
40 Nguyễn Thị Mơ ĐHSP Lịch sử Hộ sản               16/04/2020
41 Đoàn Thị Như Thủy ĐHSP Lịch sử Sử 6+7A1,2,3,4,5 10+10 20     4+1 CN6A9+TPCĐ 25  
42 Phạm Thị Thanh Hương ĐHSP Địa Địa 6,8 10+9 19     4 CN8A8 23  
43 Phạm Thị Ngọc Hương CĐSP Địa-GDCD Địa 9 16 16     4+2+1 CN9A3+TKHĐ+TPCM 23  
44 Dương Thị Phương ĐHSP GDCT GDCD7,9 10+8 18     4+1 CN7A8+TTCĐ 23  
45 Nguyễn Công Phi ĐHSP GDCT GDCD6,8 10+9 19     4 CN8A3 23  
  Tổ Toán (10)       148         187  
46 Trương Thị Mộng Tuyền ĐHSP Toán Toán 9A1,2+6A4 8+4 12     3 TTCM 15  
47 Nguyễn Thuận Hải ĐHSP Toán Toán 9A3,4+6A1 8+4 12     4+1+1 CN9A4+TP+UV.BCH.CĐ 18  
48 Nguyễn Văn Hoàng ĐHSP Toán Toán 7A1,2,3,4 16 16         16  
49 Lâm Anh Dũng ĐHSP Toán Toán 8A1,2,3,4 16 16     4 CN8A2 20  
50 Trương Thanh Giang CĐSP Toán Toán 9A5,6+8A8,9 8+8 16     4+1 CN8A9+TTCĐ 21  
51 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ CĐSP Toán Toán 9A7,8+6A5,6 8+8 16     4 CN9A8 20  
52 Nguyễn Thị Trúc CĐSP Toán Toán 8A5,6,7+7A8 12+4 16     4+1 CN8A5+TPCĐ 21  
53 Nguyễn Hoàng Thương CĐSP Toán Toán 7A6,7+6A9,10 8+8 16     4 CN6A10 20  
54 Trần Tý Hon CĐSP Toán Toán 6A7,8+Toán 7A5 8+4 12     4 CN 6A7 16  
55 Lại Thị Kim Ngân CĐSP Toán Toán 6A2,3+Toán 7A9,10 8+8 16     4 CN7A10 20  
  Tổ Hoá - Sinh (8)       108         139  
56 Nguyễn Thị Ngọc Huyền ĐHSP Sinh Sinh 9+6A10 16+2 18     4+3 CN9A6+CTCĐ 25  
57 Nguyễn Thị Kim Hương ĐHSP Sinh Sinh6A1,2,3,4+ 8Ạ1,2,3,4,5 8+10 18     4+1+1 CN8A1+TP+TPCĐ 23  
58 Nguyễn Đức Hoàn ĐHSP Hoá  Hóa 8A7,8,9+9A5,6,7,8 6+8 14     4+3+2 CN9A2+TTCM+Ttra 23  
59 Lê Thị Thu Sang  ĐHSP Kĩ thuật Hộ sản               6/08/2020
60 Đặng Kiều Oanh CĐSP Sinh Sinh 7A5,6,7,8,9,10+8A6,7,8,9 12+8 20     4+1 CN7A6+TTCĐ 24  
61 Vương Thị Mỹ Linh ĐHSP Hoá CN7 20 20     3 PBM hóa 23  
62 Nguyễn Văn Sang ĐHSP Sinh Sinh 6A5,6,7,8,9+7A1,2,3,4 10+8 18     3 PBM Sinh 21  
63 Nguyễn Thị Kim Thi Thạc sĩ Hóa Học Hóa 9A1,2,3,4+8A1,2,3,4,5,6 8+12 20     20   20  
  Tổ TD - Nhạc- Họa (8)       148         180  
64 Nguyễn Văn Thái ĐHSP Thể dục TD 9A1,2,3,4+7A1,2 8+4 12     3+1 TTCM+UV.BCHCĐ+GT 1 buổi 19  
65 Võ Thị Thu Hồng CĐSP Mỹ thuật MT7,9 10+8 18     4+1 CN7A3+TP 23  
66 Nguyễn Thị Hương CĐSP Mỹ thuật MT6,8 10+9 19     4+3+1 CN6A6+ Thiết bị+TTCĐ 27  
67 Trần Thị Ngọc ĐHSP âm nhạc Nhạc 6,7,8,9 37 37         37  
68 Nguyễn Tấn Tài ĐHSP Thể dục TD6A1,2,3,4,5,6+7A8,9,10 12+6 18         18  
69 Nguyễn Minh Hoàng CĐSP Thể dục TD9A 5,6,7,8+8A1,2,3 8+6 14     1 TPCĐ+ GT 1 buổi 19  
70 Lý Quang Bình ĐH TDTT TD8A4,5,6,7,8,9 12 12       G.thị 2 buổi 19  
71 Nguyễn Văn Quang CĐSP TD TD 6A7,8,9,10+7A3,4,5,6,7 8+10 18         18  
TỔNG CỘNG       946         1252  
                       
                       
              HIỆU TRƯỞNG    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

aa
Video
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây